Vuosikokous 2024

URHEULUSEURA KATAJANOKAN KUNTO - SKATTAN KONDIS RY:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään torstaina 18.4.2024 klo 18.00 ravintola Stadin Poseidonissa,
Kruunuvuorenkatu 1.
Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet. 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
10. Käsitellään muut asiat.