Kaupungin korona-ohjeistus

21.11.2020

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä päätti uusista harraste- ja vapaa-ajantoimintaan liittyvistä suosituksista ja toimenpiteistä. Liikuntaryhmämme voivat toistaiseksi jatkaa, mutta korvaustunteja ei voi ottaa. Voit käydä vain sillä tunnilla, jolle olet ilmoittautunut. Tarkennamme ohjeita, jos kaupungilta tulee uutta tietoa.

Liikuntaryhmämme voivat toistaiseksi jatkaa, mutta korvaustunteja ei voi ottaa. Voit käydä vain sillä tunnilla, jolle olet ilmoittautunut.

 

Tarkennamme ohjeita, jos kaupungilta tulee uutta tietoa.

__________________________________________________________________________

Tästä pikku koosteesta näet Helsingissä voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen. Mukana on tietoa liittyen muun muassa maskisuositukseen, julkisiin tiloihin ja kokoontumisiin.

Näiden suositusten lisäksi kaupungin toimialoilla on voimassa erityissuosituksia, joista toimialat viestivät palvelujensa yhteydessä erikseen.

Kasvomaskin käyttösuositus koskien kaikkia yli 15-vuotiaita

 • Joukkoliikenteessä
 • Julkisissa tilaisuuksissa ja tiloissa, kuten kaupoissa ja pankeissa
 • Kaupungin palveluissa, kuten kirjastoissa, sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä kulttuuripalveluissa
 • Urheilu- ja kulttuuritapahtumissa
 • Kaikissa vapaa-ajan tiloissa
 • Toisen asteen oppilaitoksissa, mukaan lukien lukiot, ja korkeakouluissa
 • Vanhemmilla varhaiskasvatuksen tiloissa esimerkiksi lapsia vietäessä ja haettaessa
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä potilas- ja asiakastyössä
 • Kaikilla muilla työpaikoilla, kun turvavälejä, vuorotteluja tiloissa tai muita hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä ei pystytä toteuttamaan
 • Koronavirustestiin hakeuduttaessa ja ennen tuloksen saamista, mikäli on välttämätön syy liikkua ulkona
 • Riskialueelta Suomeen saavuttaessa ja siirryttäessä maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos karanteenin aikana on välttämätön syy liikkua ulkona.
 • Muissa tilanteissa, joissa lähikontaktin välttäminen ei ole mahdollista.
 • Lisätietoa saatavilla: Kasvomaskisuositus

Aikuisten (yli 20 vuotiaiden) joukkue ja kontaktilajien harrastustoiminta keskeytetään kaupungin sisätiloissa ensi maanantaista (23.11.2020) lähtien kolmeksi viikoksi

Kaupunkien hallinnoimissa sisätiloissa tapahtuva yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta keskeytetään 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi. Myöskään aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita tai alueellista sarjatoimintaa ei järjestetä samana ajanjaksona. Yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan samoja rajoituksia. Tämä rajoitus ei koske toimintaa, jossa osallistujien turvavälit säilyvät tosiasiallisesti koko harjoituksen ajan.

Lisäksi suositellaan, että kaikki aikuisten harrastukset suoritetaan toistaiseksi vain omassa harrastusryhmässä. Siispä tuntien korvaaminen toisessa ryhmässä ei ensi maanantaista lähtien käy myöskään Katajanokan Kunnossa! Kaupungit lähettävät seuroille asiasta tarkemmat ohjeet ja peruuttavat aikuisten harrastustoiminnan joukkue- ja kontaktilajien vuorot ko. ajalta.

Kasvomaskin käyttöä edellytetään edelleen sisäliikuntatiloissa

Maanantaista 2. marraskuuta 2020 alkaen kaikilta 15 vuotta täyttäneiltä edellytetään kasvomaskin käyttöä kaupungin hallinnoimissa sisäliikuntatiloissa. Tämä on edelleen voimassa oleva velvoite. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi Kisahalli, Liikuntamylly, Jääkenttäsäätiön jäähallit sekä Urheiluhallien uimahallit ja liikuntatilat.

Kasvomaskia tulee käyttää muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi.

Velvoite koskee kaikkea sisäliikuntaa, esimerkiksi koulujen liikuntatilojen seura- ja harrastuskäyttöä. Myös jäähallit ovat sisäliikuntatiloja.

Harrastus- ja ryhmätoiminta

Kasvomaskien edellyttäminen asiakkailta on yksi toimenpide turvata liikunnan harrastamismahdollisuudet?koronaviruksen kiihtymisvaiheen aikana. Liiikuntapaikkoihin ei myöskään saa tulla oireisena.

Kaupungit edellyttävät jokaiselta toimijalta muutoksia, jotka parantavat terveysturvallisuutta edelleen. Harrastustoiminnassa tehtäviä ratkaisuja ovat esimerkiksi:

 • Ryhmien sekoittamista vähennetään.
 • Halailua, huutamista ja tarpeetonta kokoontumista vältetään.
 • Sisääntuloa porrastetaan.
 • Saattajien ja huoltajien määrää tiloissa vähennetään.
 • Ryhmien kokoa pienennetään.
 • Turvaetäisyyksiä kasvatetaan tilajärjestelyillä.
 • Harjoituksia ja toimintaa siirretään ulos.
 • Osa harrastuksista toteutetaan etänä.
 • Harjoitusten sisältöä muutetaan

Yhdistysten toiminnassa järjestäjä vastaa terveysturvallisuudesta viranomaisohjeiden ja suositusten mukaisesti.

Harrastustoiminta ja vapaa-ajan toiminta muissa kuin kaupungin hallinnoimissa tiloissa

Yksityisten toimijoiden suositellaan keskeyttävän sisätiloissa tapahtuvan yli 20-vuotiaiden joukkue- ja kontaktilajien harrastustoiminta 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi. Myöskään aikuisten harrastusjoukkueiden välisiä otteluita, kilpailuita tai alueellista sarjatoimintaa ei suositella järjestettävän samana ajanjaksona. Lisäksi suositellaan, että kaikki aikuisten harrastukset suoritetaan toistaiseksi vain omassa harrastusryhmässä. Suosituksiin pätevät samat rajaukset kuin kaupungin sisäliikuntatiloissa.

Yksityisiin sisäliikuntatiloihin suositellaan asetettavaksi samanlainen velvoite käyttää kasvomaskia kuin kaupunkien hallinnoimiin tiloihin. Kaupunkien vapaa-aikatoimet tarjoavat neuvontaa ja ohjausta linjausten toteuttamiseen.

Julkiset tilat

Kaupungin toimipisteet pidetään auki. Asiakasmääriä ja turvaetäisyyksien tosiasiallista toteutumista tiloissa seurataan aktiivisesti. Tarvittaessa tilassa olevien määrää tai palvelutoimintaa rajoitetaan henkilöstön toimesta. Mikäli turvaetäisyyksien toteutumista ei voida muulla tavoin tosiasiallisesti varmistaa, asiakasmäärää voidaan rajata normaalia pienemmäksi. Julkisia tiloja ovat muiden muassa uimahallit, liikuntahallit, nuorisotilat, kulttuurikeskukset, museot ja kirjastot.

Uimahallien kävijämäärää rajoitetaan puoleen ja pukukaapeista puolet suljetaan. Lisäksi kirjastoissa vähennetään opintosalien paikkoja 23.11.2020 alkaen toistaiseksi.

Yleisötilaisuudet

Sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä tulisi rajoittaa 20 henkeen pääkaupunkiseudulla 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi. Päätöksen asiassa tekee Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Yleisötilaisuuksissa ja julkisissa kokoontumisissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön suosituksia turvaväleistä ja hygieniakäytännöistä. Suositukset ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Tapahtuman järjestäjät voivat oman harkintansa mukaan päättää, edellyttävätkö ne osallistujilta kasvomaskin käyttöä.

THL: Suositukset koskien julkisia tiloja ja yleisiä kokoontumisia

Urheilu- ja kulttuuritapahtumat

Urheilu- ja kulttuuritapahtumajärjestäjiä kannustetaan vahvasti suosittelemaan maskeja tapahtumakävijöille.

Yksityiset tapahtumanjärjestäjät voivat harkintansa mukaan päättää, edellyttävätkö he tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä.
 

Helsingin kaupunki: Tapahtumajärjestäjän koronaohjeistus

Yksityistilaisuudet

Kehotetaan noudattamaan harkintaa ja pidättyväisyyttä ja suositellaan, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia toistaiseksi järjestetä lainkaan. Suositus koskee myös opiskelijatilaisuuksia, syksyn ylioppilasjuhlia ja joulun ajan juhlia.

Järjestäjät voivat harkintansa mukaan päättää, edellyttävätkö he tapahtumaan osallistuvilta kasvomaskin käyttöä.

Lisätietoja:

HUS: Alueellinen koronavirusepidemiatilanne ja suositukset

Valtakunnalliset rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana