Vuosikokous 2021

URHEULUSEURA KATAJANOKAN KUNTO - SKATTAN KONDIS RY:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään keskiviikkona 15.9.2021 klo 19.30 Katajanokan Seurakuntakodilla,
Kauppiaankatu 8-10 B.
Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet. 

8. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
9. Käsitellään muut asiat. 

Palkitaan vuoden 2020 Kunnollisimmat ihmiset

Anu Pylkkäsen nimeäminen Kunnon kunniapuheenjohtajaksi