Vuosikokous 2020

Hyvät Kunnon Ihmiset

KUTSU VUOSIKOKOUKSEEN
KATAJANOKAN KUNTO RY PITÄÄ VUOSIKOKOUKSENSA 24.9.2020 klo 18
Paikka: Seurakuntakoti, Kauppiaankatu 8-10 B, Katajanokka
Aika: Torstaina 24. päivänä syyskuuta 2020 alkaen klo. 18:00.
Urheiluseura Katajanokan Kunto – Skattan Kondis ry. perustettiin kuntoilua aktiivisesti harrastavien
katajanokkalaisten naisten toimesta syyskuussa 2003 ja nyt on menossa jo 17. täysi kuntoiluvuosi.
Kuntoilua on Katajanokalla monipuolisesti tarjolla liikuntahallilla ja aika ajoin puistojumppaa sekä taijia
Laivastopuiston nurmikolla, lähellä mattolaituria ja jäänmurtajia.
Miksi Katajanokan Kunto on sitten perustettu ja edelleen olemassa?
Katajanokka on kuin pieni kylä keskellä kaupunkia ja Helsingin kaupungin liikuntahalli vielä keskellä tätä
kylää. Harrastusmahdollisuus kodin lähellä on ollut monelle avain liikkeelle lähtemiseen. Yhteisöllisyys
on lisääntynyt, ihmiset viihtyneet ja kunto kohonnut. Toiminta on perusteltua ja jatkaminen mitä
suuremmassa määrin toivottavaa.
Kantavana ajatuksena on ollut tarjota aikuisille sellaisia liikuntamuotoja, joihin osallistumisen kynnys
on mahdollisimman matala ja joissa aloittelevia liikkujia tukevat seuran omat, koulutetut ohjaajat.
Seura on tarjonnut monipuolisia liikuntamahdollisuuksia edulliseen hintaan ja sellaisissa lajeissa, joihin
mukaan tuleminen ja lajin perustekniikoiden oppiminen on helppoa. Liikuntaharrastuksen aloittaminen
Katajanokan Kunnossa ei ole vaatinut suosituksia, osaamista tai kokemusta, ainoastaan kiinnostusta
kuntoiluun ja omaan kuntoon. Tämänkaltaista arjen luksusta on harvoin tarjolla. Katajanokalla on!
Miten Katajanokan Kunto – Skattan Kondis ry:tä on hoidettu ?
Katajanokan Kunnon toiminta on hoidettu esimerkillisesti ja mallikkaasti: Yhdistyksen talous on
hyvässä kunnossa, koulutettujen ohjaajien joukko pysyvä ja ilmoittautuneita liikuntakursseille
vuosittain noin 300, joten kiinnostusta ja tarvetta kuntoiluun Katajanokalla ja lähialueilla on
riittävästi.
Kunnon toiminta on vapaaehtoisten varassa!
Alusta alkaen yhdistyksen toiminta on järjestetty vapaaehtoisvoimin. Viidentoista vuoden ajan
toiminnasta on vastannut pienehkö aktiivien ydinryhmä ja viime vuonna Skattan Kondiksen
hallituksessa tapahtui muutoksia, useampi hallituksen jäsen jätti toiminnan Katajanokan Kunnossa joko
pitkän rupeaman jälkeen tai muista syistä. Tämän johdosta uusia toimijoita ja ideanikkareita kaivataan.
Katajanokan Kunnon toiminnan pyörittämisessä periaatteena on, että tarpeelliset tehtävät jaetaan
siten, ettei ketään rasiteta liikaa ja tekeviä käsiä on toiminnassa riittävästi.
Vuosikokouksen aineisto on nähtävissä Katajanokan Kunnon verkkosivuilla.
Anu Pylkkänen
Katajanokan Kunnon hallituksen puheenjohtaja
Kokouksen esityslista:

URHEULUSEURA KATAJANOKAN KUNTO - SKATTAN KONDIS RY:n sääntömääräinen
vuosikokous pidetään torstaina 24.9.2020 klo 18 Katajanokan Seurakuntakodilla,
Kauppiaankatu 8-10 B.
Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
(2-10 varsinaista jäsentä ja 0-11 varajäsentä)

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja
10. Käsitellään muut asiat.

Palkitaan vuoden 2019 Kunnollisin ihminen.